Dim Mak


Dit is de legendarische krijgskunst discipline waarnaar ondermeer Jean Claude Van Damme verwijst in zijn film ‘bloodsport”.

Letterlijk vertaald uit het Chinees betekent het “death touch” of dodelijke aanraking en verwijst naar de discipline welke in de 13e eeuw na Christus door de Shaolin monnik en acupunctuur meester Chang San Feng ontwikkeld werd onder de naam H’ao Ch’uan.

Chang San Feng gebruikte zijn kennis van het acupunctuur om te onderzoeken of hij hiermede ook mogelijke tegenstanders kon uitschakelen.
Omdat hij met schijnbaar weinig kracht in staat was op die manier mensen te doden, kreeg het de benaming Dim Mak. Chang San Feng verborg zijn technieken en puntencombinaties in een vorm die later de basis zou worden van het Taichi Ch’uan.

Doorheen de geschiedenis zou het uiteindelijk alle vormen van krijgskunst gaan beïnvloeden. Zij het dan meer als een aanvulling die technieken doeltreffender en efficiënter maakt.
Wat men echter dikwijls uit het ook verliest is dat bij het Dim Mak niet zozeer de punten en de puntencombinaties belangrijk zijn, maar wel de manier waarop we ze activeren. Met name door middel van het H’ao Ch’uan of loose boxing die verwijst naar het gebruik van Fa Jing, een bijzondere vorm van Qi Gong waarbij men leert om explosieve kinetische energie op te wekken en over te brengen in het lichaam van de tegenstander.