Qi Gong


Qi Gong is eigenlijk de Oosterse tegenhanger van de Westerse fysica of mechanica. Qi (energie) Gong (werken met, onderzoeken en cultiveren van) bestudeert het fenomeen energie in de meest ruime zin van het woord. Het bekijkt hoe krachten tot stand komen en overgebracht kunnen worden. Hoe die krachten tot resultaat leiden en de relatie tussen resultaat en energie verbruik.

Qi Gong bestudeert de mechanica van constructies en de wisselwerking van de aardse krachten als zwaartekracht en middelpuntvliedende krachten. Maar Qi Gong probeert dat vooral over te brengen op het menselijke lichaam en leert de mens deze krachten optimaal te gebruiken met als doel een hoog resultaat voor een laag energie gebruik.

Maar Qi Gong bestudeert niet alleen het fysieke aspect van Qi, maar ook (en vooral) de samenhang met de spirituele of mentale kracht van het Yi, de focus of intentie…
Vanuit het gegeven dat Intentie (Yi) energie (Qi ) stuurt, ontdekken we de fenomenale mogelijkheden en krachten van onze geest.

Qi Gong vind zijn toepassing op vele vlakken maar is het best bekend in de Oosterse geneeskunde als tegenhanger van het acupunctuur. Daar waar men bij het acupunctuur blokkades probeert weg te werken door prikken met naalden op de energiebanen, zal Qi Gong dat doen door bewegingsoefeningen.

In krijgskunst en met name bij het karate is het bekend als “dachi waza” of standenleer welke men op hoger niveau beoefent.
Doch zijn beroemdste toepassing is deze onder vorm van Fa Jing bij het legendarische Dim Mak.

In zowat alle krijgskunsten vind men (dikwijls verdoken) toepassingen terug van Qi Gong en Dim Mak. Hier kan men de vergelijking maken met muziek. Qi Gong is daarbij de notenleer die naar de essentie gaat, terwijl de krijgskunst het bespelen van een instrument is (= de toepassing van de essentie).